Impressum / Otisk


Angaben gemäß § 5 TMG

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

 

Helena Wiesner

Mühlheimer Str. 47

D-63165 Mühlheim am Main
E-Mail: hm.wiesner@arcor.de

 

Registereintrag

Behördliche Zulassung: Amtsgericht Schweinfurt

Aufsichtsbehörde: Finanzamt Offenbach am Main

Vereinsregister: VR 10683

Registernummer: VR 10683

Geschäftsregister: VR 10683

 

Umsatzsteuer-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: von der Umsatzsteuer befreit

Steuernummer:

Finanzamt Offenbach am Main

 

Bankverbindung

Postbank

IBAN: DE86 4401 0806 1094 61

BIC: PBNKDEFF

Haftungsausschluss

Der "Heimatverein Luditz, Buchau, Deutsch-Manetin e.V." bietet auf seiner Homepage LINKS zu anderen Seiten im Internet an. Für diese Links gilt, dass der"Heimatverein Luditz, Buchau, Deutsch-Manetin e.V." keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage inklusive aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die Links führen.

 

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Údaje dle § 5 německého Telemediengesetz

Odpovědná osoba:

Heimatverein Luditz, Buchau, Deutsch-Manetin e.V.

Předsedající:

Helena Wiesner

Mühlheimer Straße 47

D-63165 Mühlheim

Kontakt:

E-Mail: hv-luditz@vodafonemail.de

 

Zápis v rejstříku

Úřední povolení: Úřední soud Schweinfurtu

Dozorující orgán: Finanční úřad Offenbachu

Spolkový rejstřík: VR 10683

Číslo registrace: VR 10683

Obchodní rejstřík: VR 10683

 

Daňové identifikační číslo

Daňové identifikační číslo k dani z obratu: od daně z obratu osvobozen

Daňové identifikační číslo:

Finanční úřad Offenbachu

 

Bankovní spojení

Postbanku

IBAN: DE86 4401 0806 1094 61

BIC: PBNKDEFF

 

Vyloučení odpovědnosti

Spolek "Heimatverein Luditz, Buchau, Manetin e.V." nabízí na svých internetových stránkách odkazy na jiné internetové stránky. Ve vtahu k těmto odkazům platí, že Spolek "Heimatverein Luditz, Buchau, Manetin e.V."nemá žádný vliv na podobu a obsah internetových stránek, na které je odkazováno. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na které je na těchto internetových stránkách odkazováno, včetně veškerých podstránek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy uvedené na těchto stránkách, jakož i pro veškerý obsah stránek, na které tyto odkazy odkazují.

 

Autorské právo

Obsah a díla, které jsou uvedeny na těchto internetových stránkách jejich provozovatelem, podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování jakož i zhodnocování každého druhu mimo rozsah autorského práva vyžaduje písemný souhlas odpovídajícího autora, resp. tvůrce. Downloady a kopie těchto stránek je možné používat pouze k soukromému, nikoliv však ke komerčnímu užití. Pokud nebyly obsahy na těchto stránkách vyhotoveny jejich provozovatelem, je brán ohled na autorská práva třetích osob. Zejména jsou obsahy třetích osob jako takové označeny. Prosíme o odpovídající oznámení, pokud se o jakémkoliv porušení autorských práv dozvíte. Dozvíme-li se o porušení práv, pak předmětný obsah obratem odstraníme.